Certificering

Europees biologisch keurmerk

Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw.

Fair Produce

Verse producten eerlijk geproduceerd. Nederlandse champignons met het keurmerk Fair Produce komen van bedrijven waar de medewerkers fair worden behandeld en beloond.

GLOBALG.A.P.

GlobalG.A.P. zet voedselveiligheid en duurzaamheid op de kaart.
GlobalG.A.P. is een wereldwijde organisatie met een cruciale doelstelling: veilige en duurzame landbouw wereldwijd met als doel het vertrouwen van de onsument met betrekking tot voedselveiligheid te behouden.

SKAL Biocontrole

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

EKO keurmerk

EKO draagt vanuit de vier beginselen van de biologische landbouw (gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg) bij aan een duurzamere en betere wereld. EKO wil de voorloper zijn in het continue verduurzamen van de biologisch keten, door verbreding en verdieping.

Europäisches Bio-Prüfsiegel

 Das Europäische Bio-Prüfsiegel steht verpflichtend auf allen biologischen Produkten, die in der Europäischen Union (EU) hergestellt wurden.  Das Prüfsiegel kennzeichnet, dass das Produkt den EU-Regelungen für den Bio-Anbau entspricht.

Fair Produce 

Frische Produkte, ehrlich produziert Niederländische Champignons mit dem Prüfsiegel Fair Produce kommen aus  Unternehmen, in denen die Mitarbeiter fair behandelt und entlohnt werden.

GLOBALG.A.P. –

fördert Nahrungsmittelsicherheit und Nachhaltigkeit

GlobalG.A.P. ist eine weltweit aktive Organisation mit einem wichtigen Ziel: Eine sichere und nachhaltige Landwirtschaft weltweit zu erreichen, mit dem Ziel, das Vertrauen des Verbrauchers hinsichtlich der Nahrungsmittelsicherheit zu erhalten.

SKAL Biocontrole

Die Skal Biocontrole setzt sich als Aufsichtsgremium für eine nachweisbare Beständigkeit von biologischen Produkten in den Niederlanden ein.

EKO keurmerk

Contact Nesco: info@nescochampignons.nl  |  T: +31 (0)85 7731088