Global G.A.P. GRASP certificaat voor Nesco

Naast alle inmiddels verkregen certificaten is Nesco nu ook in het bezit van het GRASP certificaat.

GRASP is een risico-inventarisatie met betrekking tot sociale praktijken ten aanzien van de medewerkers. Het is een aanvulling op het GLOBAL G.A.P. certificaat en waarborgt het sociale welzijn van de medewerkers. GRASP kijkt onder andere naar werk- en woonomstandigheden, werktijden en correcte verloning van de medewerkers.

Contact Nesco: info@nescochampignons.nl  |  T: +31 (0)85 7731088