EKO keurmerk voor Nesco champignons

EKO en Nesco.

Onlangs heeft Nesco het EKO keurmerk mogen ontvangen. Het EKO keurmerk is een extra stimulans om naast de biologische teelt, extra in te zetten op duurzaamheid en milieu. In de aanloop naar dit keurmerk zijn o.a. op 2 vestigingen alle oorspronkelijke TL lampen in de teeltcellen vervangen door energiebesparende led lampen. Het gaat hier om een aantal van 120 lampen.

EKO geeft invulling aan integrale verduurzaming.

Het ‘groene blaadje’ biedt een goede basis maar onvoldoende integrale dekking op duurzaamheid met name op sociaal-ethisch en milieu-klimaat terrein.

Stichting EKO vereist dat biologische producenten en handelsbedrijven volgens de Europese wettelijke regels voor biologische landbouw werken en daarnaast eigen verantwoordelijkheid nemen voor verdere verduurzaming. Zo moeten bedrijven in het bezit zijn van een onder strenge controle staand, SKAL certificaat.

EKO draagt vanuit de vier beginselen van de biologische landbouw (gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg) bij aan een duurzamere en betere wereld. EKO wil de voorloper zijn in het continue verduurzamen van de biologisch keten, door verbreding en verdieping.

kijk voor meer informatie op https://www.eko-keurmerk.nl/

Contact Nesco: info@nescochampignons.nl  |  T: +31 (0)85 7731088